Affärsjuridik

Bert Lehrberg Affärsjuridik

Bert Lehrberg Affärsjuridik. Avtalsrätt, kontraktsrätt, köprätt, aktiebolagsrätt.

Bert Lehrberg lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet sedan 1995. Tidigare var han professor i bankrätt vid Lunds universitet. Han är specialiserad på forskning och undervisning inom affärsjuridik.

Professor Lehrberg har en omfattande produktion inom bland annat avtalsrätt, köprätt, kontraktsrätt, aktiebolagsrätt, bankrätt och juridisk metod.

Inom undervisningen medverkar Lehrberg bland annat i fördjupningskurserna Kommersiell Avtals- och Processrätt (KAP) (tjugo veckor) samt Aktiebolagsrätt (tjugo veckor). Båda kurserna är strukturerade kring omfattande spelade processer, där studenter i basgrupper skriver stämningsansökningar och svaromål, håller muntliga förberedelser och huvudförhandlingar samt skriver domar.

Professor Lehrberg förestår också bokförlaget samt utbildnings- och konsultföretaget Iusté AB (aka IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik) som bland annat ger ut hans böcker och har en egen nätbokhandel (www.juridikbutiken.se).

Bert Lehrberg biträder sedan 1985 det praktiska rättslivet med juridisk rådgivning, rättsutredningar och rättsutlåtanden m.m. – ofta i form av responsa i skiljeförfaranden och domstolsprocesser.

Han biträder också med konsultationer inför avtalsskrivning och särskilt granskning av avtal (avtalsgranskning).

Bert Lehrberg är dessutom en erfaren skiljedomare och anlitas som sådan sedan 1992. Genom sin första utnämning vid nyss fyllda 35 år blev han sått vitt känt Sveriges yngste skiljedomare åtminstone i modern tid.

Lehrbergs forskning och undervisning och övriga verksamhet fokuserar på affärsjuridik. Han forskar och undervisar i första hand i svensk och internationell avtalsrätt och kontraktsrätt (särskilt köprätt och entreprenadrätt) samt aktiebolagsrätt och juridisk metod.

Han är författare till drygt ett dussin böcker och ett stort antal uppatser, artiklar och remissvar inom affärsjuridik.  Några betydelsefulla boktitlar är följande:

Avtalstolkning – OBS! Ny upplaga finns nu i vår juridiska bokhandel!

Praktisk juridisk metod – OBS! Ny upplaga finns nu i vår juridiska bokhandel!

Köprätt enligt 1990 års köplag

Avtalsrättens grundelment

Förutsättningsläran

I aktiebolagens skymningsland

Omförhandlingsklausuler

Moderna betalningsformer

Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktiebolagsrätt

Skönlitteratur

SPÖKHISTORIER från Gotland

Mannen som fick vad han önskade

 

Besök även Iustés huvudsida Affärsjuridik – tjänster och information.